Browsing by Members Participated ROHIT MANUSHANKAR DAVE

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  

Showing results 21 to 40 of 208

Session NumberDebate Date(DD-MM-YYYY)Debate TypeDebate Title SubjectDebate TitlesMembers ParticipatedView
02419-Feb-1959Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE COST AND WORKS ACCOUNTANTS BILL, 1958SANTOSH KUMAR BASU; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; HAR PRASAD SAKSENA; DEPUTY CHAIRMAN; MAHABIR PRASAD BHARGAVA; VENKAT KRISHNA DHAGE; AMOLAKH CHAND; PRAKASH NARAYAN SAPRU; AKBAR ALI KHANView...
02424-Feb-1959Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)THE BUDGET (RAILWAYS), 1959-60 GENERAL DISCUSSIONROHIT MANUSHANKAR DAVE; CHENGARA SURENDRAN; DEPUTY CHAIRMAN; K. MADHAVA MENON; G. SWAMINATHAN; GOPIKRISHNA VIJAIVARGIYA; ARDESHIR RUTTONJI WADIA; JAGDISH JOSHI; N.C. SEKHAR; PRAKASH NARAYAN SAPRU; SANTOSH KUMAR BASU; YASHODA REDDY; HAR PRASAD SAKSENA; AWADESH PRATAP SINGH; AMOLAKH CHAND; ATINDRA NATH BOSE; ABHIMANYU RATH; DAWOOD ALI MIRZA; ZAIL SINGH; RAGHUBIR SINH; T. NALLAMUTHU RAMAMURTI; MULKA GOVINDA REDDY; G. RAJAGOPALAN; HARIHAR PATEL; PAREKUNNEL JOSEPH THOMASView...
02522-Apr-1959Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE PHARMACY (AMENDMENT) BILL, 1959A. SUBBA RAO; WAMAN SHEODAS BARLINGAY; GOPIKRISHNA VIJAIVARGIYA; RAJKUMARI AMRIT KAUR; HAR PRASAD SAKSENA; CHANDRAVATI LAKHANPAL; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; R.P. DUBE; DEPUTY CHAIRMAN; T.R. DEOGIRIKAR; SONUSING DHANSING PATIL; RAJ BAHADUR GOUR; KAILASH BIHARI LALL; JETHALAL HARIKRISHNA JOSHI; MAULANA MOHAMMAD FARUQI; SANTOSH KUMAR BASU; MAHABIR PRASAD BHARGAVA; P.N. RAJABHOJ; NIRANJAN SINGH; BHUPESH GUPTAView...
02520-Apr-1959Part 1(Question and Answer)ORAL ANSWERS TO QUESTIONSDALAI LAMA'S STAY IN INDIAJAWAHARLAL NEHRU(PRIME MINISTER); ROHIT MANUSHANKAR DAVE; HRIDAY NATH KUNZRU; ATINDRA NATH BOSE; SANTOSH KUMAR BASU; CHAIRMAN; VENKAT KRISHNA DHAGEView...
0256-May-1959Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE STATE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 1959BHUPESH GUPTA; DEPUTY CHAIRMAN; RAJ BAHADUR GOUR; BABUBHAI MANEKLAL CHINAI; HAR PRASAD SAKSENA; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; HAR PRASAD SAKSENA; AKBAR ALI KHAN; KHANDUBHAI K. DESAIView...
0256-May-1959Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE STATE BANK OF INDIA (SUBSIDIARY BANKS) BILL, 1959CHAIRMAN; RAJ BAHADUR GOUR; DEPUTY CHAIRMAN; T.S. AVINASHILINGAM CHETTIAR; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; H.D. RAJAH; N.C. SEKHAR; AKBAR ALI KHANView...
0256-May-1959Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE BANKING COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 1959DEPUTY CHAIRMAN; PERATH NARAYANAN NAIR; PAREKUNNEL JOSEPH THOMAS; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; VENKAT KRISHNA DHAGEView...
02527-Apr-1959Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE FINANCE BILL, 1959N.M. LINGAM; CHAIRMAN; DEPUTY CHAIRMAN; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; JOGESH CHANDRA CHATTERJEE; BHUPESH GUPTA; HAR PRASAD SAKSENA; SWAPNANANDA PANIGRAHI; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; PAREKUNNEL JOSEPH THOMAS; PRAKASH NARAYAN SAPRU; JASWANT SINGH; WAMAN SHEODAS BARLINGAY; UMAREDDY VENKATESWARLUView...
02530-Apr-1959Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 1959DEPUTY CHAIRMAN; V. PRASAD RAO; BHUPESH GUPTA; JASPAT ROY KAPOOR; MULKA GOVINDA REDDY; HRIDAY NATH KUNZRU; ATINDRA NATH BOSE; BABUBHAI MANEKLAL CHINAI; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; JASHAUD SINGH BISHT; SONUSING DHANSING PATIL; N.M. LINGAM; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHAView...
02530-Apr-1959Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE COAL GRADING BOARD (REPEAL) BILL,1959.CHAIRMAN; DEPUTY CHAIRMAN; JASPAT ROY KAPOOR; BHUPESH GUPTA; ROHIT MANUSHANKAR DAVEView...
02521-Apr-1959Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL, 1959SONUSING DHANSING PATIL; KAILASH BIHARI LALL; DAWOOD ALI MIRZA; AKBAR ALI KHAN; HAR PRASAD SAKSENA; DEPUTY CHAIRMAN; T. NALLAMUTHU RAMAMURTI; PRITHVI RAJ KAPOOR; P.V. KANE; MAHESH SARAN; AMOLAKH CHAND; YASHODA REDDY; R.P. DUBE; RAGHUBIR SINH; A. SUBBA RAO; BHUPESH GUPTA; VENKAT KRISHNA DHAGE; ATINDRA NATH BOSE; N.M. LINGAM; V. PRASAD RAO; P.N. RAJABHOJ; T.R. DEOGIRIKAR; RAJ BAHADUR GOUR; GOPIKRISHNA VIJAIVARGIYA; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; WAMAN SHEODAS BARLINGAY; MIRZA IRSHADBAIG; JASHAUD SINGH BISHTView...
02617-Aug-1959Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE STATE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 1959CHAIRMAN; RAJ BAHADUR GOUR; DEPUTY CHAIRMAN; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; P.D. HIMATSINGKA; HARIHAR PATEL; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; PRAKASH NARAYAN SAPRU; HAR PRASAD SAKSENAView...
02625-Aug-1959Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE INTERNATIONAL MONETARY FUND AND BANK (AMENDMENT) BILL, 1959DEPUTY CHAIRMAN; S. CHATTANATHA KARAYALAR; AKBAR ALI KHAN; R.B. GOUR; DIWAN CHAMAN LALL; AMOLAKH CHAND; GOPIKRISHNA VIJAIVARGIYA; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; HAR PRASAD SAKSENA; AKHTAR HUSSAIN; SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI; SONUSING DHANSING PATIL; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; JASPAT ROY KAPOORView...
02627-Aug-1959Part 2(Other than Question and Answer)MOTIONSMOTION REGARDING FOOD SITUATIONBHUPESH GUPTA; DEPUTY CHAIRMAN; WAMAN SHEODAS BARLINGAY; D.P. SINGH; NALINAKSHA DUTT; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; KHANDUBHAI K. DESAI; R.P. DUBE; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; JASWANT SINGH; SHEEL BHADRA YAJEE; T.S. PATTABIRAMAN; JASPAT ROY KAPOOR; MAKKINENI BASAVAPUNNAIAH; B. SHIVA RAO; AMOLAKH CHAND; HAR PRASAD SAKSENA; BHAURAO DEWAJI KHOBRAGADE; DEOKINANDAN NARAYAN; BABUBHAI MANEKLAL CHINAI; RAJENDRA PRATAP SINHA; N.C. SEKHAR; DAHYABHAI V. PATELView...
02628-Aug-1959Part 2(Other than Question and Answer)PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONSRESOLUTION RE REORGANISATION AND DECENTRALISATION OF THE ADMINISTRATIONCHAIRMAN; LALJI MORESHWAR PENDSE; DEPUTY CHAIRMAN; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; N.C. SEKHAR; BHUPESH GUPTA; HAR PRASAD SAKSENAView...
02617-Aug-1959Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE BANKING COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 1959DEPUTY CHAIRMAN; RAJ BAHADUR GOUR; AMOLAKH CHAND; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; P.D. HIMATSINGKAView...
0263-Sep-1959Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE GOVERNMENT SAVINGS BANKS (AMENDMENT) BILL, 1959DEPUTY CHAIRMAN; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; T.R. DEOGIRIKAR; MAHABIR PRASAD BHARGAVA; R.P. DUBE; AMOLAKH CHAND; HAR PRASAD SAKSENA; SONUSING DHANSING PATIL; P.D. HIMATSINGKA; BIBUDHENDRA MISRAView...
0263-Sep-1959Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE GOVERNMENT SAVINGS CERTIFICATES BILL , 1959DEPUTY CHAIRMAN; BIBUDHENDRA MISRA; AMOLAKH CHAND; AKBAR ALI KHAN; VENKAT KRISHNA DHAGE; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; HAR PRASAD SAKSENA; JASHAUD SINGH BISHT; P.D. HIMATSINGKA; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; MUDUMALA HENRY SAMUEL; SONUSING DHANSING PATILView...
02619-Aug-1959Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE EMPLOYMENT EXCHANGES (COMPULSORY NOTIFICATION OF VACANCIES) BILL, 1959DEPUTY CHAIRMAN; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; JASPAT ROY KAPOOR; T.S. AVINASHILINGAM CHETTIAR; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; PRAKASH NARAYAN SAPRU; BABU GOPINATH SINGH; ARDESHIR RUTTONJI WADIA; HRIDAY NATH KUNZRU; DIWAN CHAMAN LALL; SHEEL BHADRA YAJEE; VENKAT KRISHNA DHAGEView...
0267-Sep-1959Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE APPROPRIATION (No. 7) BILL, 1959FARIDUL HAQ ANSARI; MAHABIR PRASAD BHARGAVA; DEPUTY CHAIRMAN; HAR PRASAD SAKSENA; RAJ BAHADUR GOUR; ABHIMANYU RATH; P.N. RAJABHOJ; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; JASPAT ROY KAPOORView...

Showing results 21 to 40 of 208