Browsing by Members Participated S. MAHANTY

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 602

Session NumberDebate Date(DD-MM-YYYY)Debate TypeDebate Title SubjectDebate TitlesMembers ParticipatedView
0014-Aug-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALPREVENTION OF CORRUPTION (SECOND AMENDMENT) BILL, 1952CHAIRMAN; KISHEN CHAND; SAROJ DUBEY; BHUPESH GUPTA; SAHIB SINGH SOKHEY; DEVAPRASAD GHOSE; HAR PRASAD SAKSENA; M. GOVINDA REDDY; CHANDRAVATI LAKHANPAL; HARISH CHANDRA MATHUR; BEGUM AIZAZ RASUL; DEOKINANDAN NARAYAN; B.V. KAKKILAYA; TARKESHWAR PANDE; KAILASH BIHARI LALL; S. MAHANTY; PRATUL CHANDRA MITRA; DEPUTY CHAIRMAN; BAIDYANATH RATH; M.L. PURI; JASPAT ROY KAPOOR; K. RAMA RAO; SATYENDRA NARAYAN MAZUMDARView...
0018-Aug-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE PREVENTIVE DETENTION (SECOND AMENDMENT) BILL, 1952HAR PRASAD SAKSENA; SHARDA BHARGAVA; M. GOVINDA REDDY; BARKATULLAH KHAN; B.K. MUKERJEE; JASPAT ROY KAPOOR; VOLADI GANAPATHI GOPAL; BAIDYANATH RATH; DEPUTY CHAIRMAN; NARENDRA DEVA; HARISH CHANDRA MATHUR; S. MAHANTY; RAJ BAHADUR GOUR; BHUPESH GUPTA; P. SUNDARAYYA; DIWAN CHAMAN LALL; KOMMAREDDI SURYANARAYANA; HRIDAY NATH KUNZRU; KAILASH BIHARI LALL; CHAIRMAN; RAMA RAO; BHUPESH GUPTA; K.L. NARASIMHAM; TARKESHWAR PANDE; ABID ALI; BRAJ BIHARI SHARMA; RAJESHWAR PRASAD NARAIN SINHA; INAITULLAH KHAWAJA; G. RAJAGOPALAN; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; KISHEN CHAND; MAHENDRA SINGH RANAWATView...
00111-Aug-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE PREVENTIVE DETENTION (SECOND AMENDMENT) BILL, 1952DEPUTY CHAIRMAN; VENKAT KRISHNA DHAGE; B.V. KAKKILAYA; M. GOVINDA REDDY; VENKAT KRISHNA DHAGE; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; KARTAR SINGH; JASPAT ROY KAPOOR; S. MAHANTY; K.C. GEORGE; BHUPESH GUPTA; PYDAH VENKATANARAYANA; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; BAIDYANATH RATH; MUKAND LAL PURI; HRIDAY NATH KUNZRU; DEVAPRASAD GHOSE; CHAIRMAN; P. SUNDARAYYA; C.G.K. REDDY; N.G. RANGAView...
0019-Aug-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE PREVENTIVE DETENTION (SECOND AMENDMENT) BILL, 1952CHAIRMAN; P. SUNDARAYYA; M. GOVINDA REDDY; S. MAHANTY; BRAJ BIHARI SHARMA; INAITULLAH KHAWAJA; MANEKLAL CHUNILAL SHAH; BHUPESH GUPTA; SHARDA BHARGAVA; ABID ALI; MATHAI MANJURAN; JASPAT ROY KAPOOR; N.G. RANGA; TARKESHWAR PANDE; ANGELINA TIGA; C.G.K. REDDY; BAIJ NATH DUBE; SRI NARAYAN MAHTHA; C. NARAYANA PILLAI; A. ABDUL RAZAK; K.P. MADHAVAN NAIR; BARKATULLAH KHAN; HARISH CHANDRA MATHUR; DEVAPRASAD GHOSE; LAKSHESVAR BOROOAH; SEETA PARMANAND; SATYAPRIYA BANERJEE; VOLADI GANAPATHI GOPAL; PRAFULLA CHANDRA BHANJ DEO; INDRA VIDYAVACHASPATI; RAJ BAHADUR GOUR; B.K. MUKERJEE; RAMA RAO; DEPUTY CHAIRMANView...
0019-Aug-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE PREVENTIVE DETENTION (SECOND AMENDMENT)BILL, 1952DEPUTY CHAIRMAN; P.V. NARAYANA; P. SUNDARAYYA; BHUPESH GUPTA; NAWAB SINGH CHAUHAN; BAIDYANATH RATH; RAJ BAHADUR GOUR; KISHEN CHAND; CHAIRMAN; SHARDA BHARGAVA; BARKATULLAH KHAN; MAHENDRA SINGH RANAWAT; DIWAN CHAMAN LALL; S. MAHANTYView...
00112-Aug-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE PREVENTIVE DETENTION (SECOND MENDMENT) BILL, 1952CHAIRMAN; BHUPESH GUPTA; MATHAI MANJURAN; MOHAMED VALIULLA; P. SUNDARAYYA; MAULANA MOHAMMAD FARUQI; S. GURUSWAMI; SATYAPRIYA BANERJEE; BIMAL COMAR GHOSE; KISHEN CHAND; ANUP SINGH; B.K. MUKERJEE; HAR PRASAD SAKSENA; ABID ALI; C.G.K. REDDY; M. GOVINDA REDDY; DEPUTY CHAIRMAN; SATYENDRA NARAYAN MAZUMDAR; TARKESHWAR PANDE; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; HARISH CHANDRA MATHUR; SYED NAUSHER ALI; K.P. MADHAVAN NAIR; TAJAMUL HUSAIN; T.V. KAMALASWAMY; S. MAHANTY; PRAFULLA CHANDRA BHANJ DEO; E.K. IMBICHIBAVA; INAITULLAH KHAWAJA; RAJ BAHADUR GOUR; B.P. BASAPPA SHETTY; M. MUHAMMAD ISMAIL SAHEB; JASPAT ROY KAPOOR; A.P. SINGH; NARSINGHRAO BALBHIMRAO DESHMUKH; BRAJ BIHARI SHARMA; BEGUM AIZAZ RASUL; P.V. NARAYANA; SAVITRY DEVI NIGAM; K.L. NARASIMHAM; BAIDYANATH RATHView...
00111-Aug-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE PREVENTIVE DETENTION (SECOND AMENDMENT) BILL, 1952BIMAL COMAR GHOSE; SATYAPRIYA BANERJEE; SATYENDRA NARAYAN MAZUMDAR; VENKAT KRISHNA DHAGE; N.G. RANGA; A. ABDUL RAZAK; JASHAUD SINGH BISHT; S. MAHANTY; TAJAMUL HUSAIN; DIWAN CHAMAN LALL; BAIDYANATH RATH; HRIDAY NATH KUNZRU; DEVAPRASAD GHOSE; S. GURUSWAMI; CHAIRMAN; KISHEN CHAND; K.L. NARASIMHAM; M. GOVINDA REDDY; BHUPESH GUPTA; PYDAH VENKATANARAYANA; INAITULLAH KHAWAJA; P. SUNDARAYYA; DEPUTY CHAIRMAN; B.V. KAKKILAYA; JASPAT ROY KAPOOR; PYDAH VENKATANARAYANAView...
00115-Jul-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALAPPROPRIATION (N0.2)BILL,1952CHANDULAL PITAMBERDAS PARIKH; PRAFULLA CHANDRA BHANJ DEO; MATHAI MANJURAN; DEPUTY CHAIRMAN; JASHAUD SINGH BISHT; SOMNATH P. DAVE; SATYENDRA NARAYAN MAZUMDAR; P. SUNDARAYYA; AMOLAKH CHAND; MANEKLAL CHUNILAL SHAH; C.G.K. REDDY; S. MAHANTY; SEETA PARMANAND; N.G. RANGA; SUMAT PRASAD; PRITHVI RAJ KAPOOR; CHAIRMAN; RADHA KUMUD MOOKERJEE; DEVAPRASAD GHOSE; VIOLET ALVA; T.S. PATTABIRAMAN; BHUPESH GUPTA; INAITULLAH KHAWAJA; SYED MAZHAR IMAMView...
00118-Jul-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT RESOLUTIONSRESOLUTION TO uONEER POWER TO LEGISLATE BE ENTRIES IN STATE LISTDEPUTY CHAIRMAN; C.G.K. REDDY; INAITULLAH KHAWAJA; N.G. RANGA; HRIDAY NATH KUNZRU; BHUPESH GUPTA; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; SHRIYANS PRASAD JAIN; S. MAHANTYView...
00120-May-1952Part 2(Other than Question and Answer)MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESSMOTION OF THANKIS ON ADDRESS BY THE PRESIDENT.S. MAHANTY; K.C. GEORGE; HAR PRASAD SAKSENA; PRITHVI RAJ KAPOOR; PRAFULLA CHANDRA BHANJ DEO; LILAVATI MUNSHI; J.P. SRIVASTAVA; T.R. DEOGIRIKAR; ALLADI KRISHNASWAMI AYYAR; M. MUHAMMAD ISMAIL SAHEB; DEVAPRASAD GHOSE; BAL GANGADHAR KHER; MATHAI MANJURAN; CHAIRMAN; K.L. NARASIMHAM; RADHA KUMUD MOOKERJEE; BHUPESH GUPTA; PYDAH VENKATANARAYANA; P. SUNDARAYYA; M. GOVINDA REDDY; SURENDRANATH DWIVEDY; MUKAND LAL PURIView...
00121-May-1952Part 2(Other than Question and Answer)MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESSMOTION OF THANKS ON ADDRESS BY THH PRESIDENTMUKAND LAL PURI; CHAIRMAN; P.V. NARAYANA; T.S. PATTABIRAMAN; INAITULLAH KHAWAJA; HRIDAY NATH KUNZRU; M. GOVINDA REDDY; S.V. KRISHNA MOORTHY RAO; B.R. AMBEDKAR; BRAJ BIHARI SHARMA; N.G. RANGA; JASPAT ROY KAPOOR; H.D. RAJAH; S. MAHANTY; MATHAI MANJURAN; ABID ALI; C.G.K. REDDY; MAHESWAR PRASAD NARAIN SINHA; S.K. BHUYAN; SARDAR DARSHAN SINGH PHERUMAN; BHUPESH GUPTA; NARASIMHA GOPALASWAMI AYYANGAR; BIMAL COMAR GHOSEView...
00116-Jul-1952Part 2(Other than Question and Answer)PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS>FORMATION OF ANDHRA STATECHAIRMAN; SATYAPRIYA BANERJEE; P.V. NARAYANA; C.G.K. REDDY; KAILASH BIHARI LALL; S. MAHANTY; KOMMAREDDI SURYANARAYANA; G. RAJAGOPALAN; G. RANGA; INAITULLAH KHAWAJA; RAMA RAO; NARENDRA DEVA; KAKA SAHEB KALELKAR; LAKSHMI N. MENON; P. SUNDARAYYA; NARASIMHA GOPALASWAMI AYYANGAR; T.S. PATTABIRAMAN; DEVAPRASAD GHOSE; SURENDRANATH DWIVEDY; PRITHVI RAJ KAPOOR; R.P.N. SINHA; RAMDHARI SINGH DINKAR; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; DINSHAW D. ITALIA; P.S. DESHMUKH; DEPUTY CHAIRMAN; A. RAMASWAMI MUDALIAR; VINAYAK SITARAM SARWATE; KISHEN CHAND; AHMAD SAID KHAN; K.L. NARASIMHAM; M. GOVINDA REDDYView...
00119-May-1952Part 2(Other than Question and Answer)MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESSMOTION OF THANKS ON ADDRES$ BY THE PRESIDENTCHAIRMAN; DIWAN CHAMAN LALL; C.G.K. REDDY; MATHAI MANJURAN; ABDUL RAZAK; INAITULLAH KHAWAJA; K.C. GEORGE; BEGUM AIZAZ RASUL; H.D. RAJAH; P. SUNDARAYYA; HAR PRASAD SAKSENA; B.R. AMBEDKAR; HRIDAY NATH KUNZRU; NARASIMHA GOPALASWAMI AYYANGAR; ALLADI KRISHNASWAMI AYYAR; BAL GANGADHAR KHER; N.G. RANGA; MAHESWAR PRASAD NARAIN SINHA; VENKAT KRISHNA DHAGE; PYDAH VENKATANARAYANA; BIMAL COMAR GHOSE; SURENDRANATH DWIVEDY; S. BANERJEE; PRAFULLA CHANDRA BHANJ DEO; E.K. IMBICHIBAVA; S. MAHANTY; B.V. KAKKILAYA; BALKRISHNA GUPTA; BAIDYANATH RATH; M. MUHAMMAD ISMAIL SAHEB; DEVAPRASAD GHOSE; JASPAT ROY KAPOOR; M. GOVINDA REDDY; ALLADI KRISHNASWAMI AYYAR; LILAVATI MUNSHI; T.S. PATTABIRAMAN; RAGHU VIRA; RAMA RAO; K.C. GEORGE; N. GOPALASWAMY; RAGHU VIRA; BEGUM AIZAZ RASUL; BHUPESH GUPTA; S. BANERJEEView...
00122-Jul-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE RUBBER (PRODUCTION AND MARKETING)AMENDMENT BILL,1952BABU GOPINATH SINGH; INAITULLAH KHAWAJA; C.G.K. REDDY; KAILASH BIHARI LALL; DEPUTY CHAIRMAN; G. RANGA; S. MAHANTY; H.D. RAJAH; BHUPESH GUPTAView...
00126-May-1952Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (GENERAL)BUDGET (GENERAL),1952-53 GENERAL DISCUSSIONCHAIRMAN; A.S. KHAN; BHUPESH GUPTA; RAGHUBIR SINH; N.G. RANGA; T.S. PATTABIRAMAN; SRI NARAYAN MAHTHA; H.D. RAJAH; P. SUNDARAYYA; LAKSHMI N. MENON; VINAYAK SITARAM SARWATE; V.M. SURENDRA RAM; HAR PRASAD SAKSENA; KISHEN CHAND; MUKAND LAL PURI; MOHAMED VALIULLA; BIMAL COMAR GHOSE; N. DUTT; PRITHVI RAJ KAPOOR; S. MAHANTY; K.L. SHRIMALI; SATYENDRA NARAYAN MAZUMDARView...
00124-May-1952Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (GENERAL)BUDGET (GENERAL), 1952-53 GENERAL DISCUSSIONCHAIRMAN; AHMAD SAID KHAN; BHUPESH GUPTA; RAGHUBIR SINH; N.G. RANGA; C.R. PATTABHI RAMAN; H.D. RAJAH; SRI NARAYAN MAHTHA; P. SUNDARAYYA; LAKSHMI N. MENON; VINAYAK SITARAM SARWATE; V.M. SURENDRA RAM; HAR PRASAD SAKSENA; KISHEN CHAND; MUKAND LAL PURI; MOHAMED VALIULLA; BIMAL COMAR GHOSE; N. DUTT; PRITHVI RAJ KAPOOR; S. MAHANTY; K.L. SHRIMALI; SATYENDRA NARAYAN MAZUMDARView...
00123-Jul-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE CRIMINAL LAW AMENDMENT BILL,1952H.D. RAJAH; N.G. RANGA; HRIDAY NATH KUNZRU; KAILASH BIHARI LALL; P.V. NARAYANA; LILAVATI MUNSHI; TAJAMUL HUSAIN; BRAJ BIHARI SHARMA; DEPUTY CHAIRMAN; INAITULLAH KHAWAJA; OSMAN SOBHANI; PRATUL CHANDRA MITRA; K.C. GEORGE; C.G. REDDY; BHUPESH GUPTA; BEGUM AIZAZ RASUL; NARAINDAS RATTANMAL MALKANI; CHAIRMAN; S. MAHANTY; JASPAT ROY KAPOOR; RAJGOPAL NAIDUView...
00123-Jul-1952Part 2(Other than Question and Answer)INFORMATION TO THE HOUSEJOINT COMMITTEE ON THE PREVENTIVEDETENTION (SECOND AMENDMENT)BILL, 1952C.G.K. REDDY; BHUPESH GUPTA; BAIDYANATH RATH; H.D. RAJAH; HRIDAY NATH KUNZRU; HAR PRASAD SAKSENA; JASPAT ROY KAPOOR; BIMAL COMAR GHOSE; DEPUTY CHAIRMAN; N. GOPALASWAMY; S. MAHANTY; P.V. NARAYANA; N.G. RANGA; DEVAPRASAD GHOSEView...
00122-Jul-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT RESOLUTIONSRESOLUTION CONFERRING POWER TO LEGISLATE KE ENTRIES IN STATE LISTCHAIRMAN; H.D. RAJAH; CHANDULAL PITAMBERDAS PARIKH; C.G.K. REDDY; M. GOVINDA REDDY; BIMAL COMAR GHOSE; G. RANGA; S. MAHANTY; K.S. HEGDE; S.V. KRISHNA MOORTHY RAO; PYDAH VENKATANARAYANA; BHUPESH GUPTA; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; M.C. SHAH; KAILASH BIHARI LALL; HRIDAY NATH KUNZRU; B.P. BASAPPA SHETTY; INAITULLAH KHAWAJA; DEPUTY CHAIRMANView...
00127-May-1952Part 1(Question and Answer)WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONSPersons displaced on account of Hirakud Dam ConstructionS. MAHANTYView...

Showing results 1 to 20 of 602