Browsing by Members Participated SEETA PARMANAND

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 1267

Session NumberDebate Date(DD-MM-YYYY)Debate TypeDebate Title SubjectDebate TitlesMembers ParticipatedView
00128-May-1952Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (GENERAL)THE BUDGET (GENERAL), 1952-53 GENERAL DISCUSSIONMAHESWAR PRASAD NARAIN SINHA; CHAIRMAN; K.S. HEGDE; P. SUNDARAYYA; P.V. NARAYANA; RADHA KUMUD MOOKERJEE; C.G.K. REDDY; N.G. RANGA; H.D. RAJAH; BHUPESH GUPTA; HRIDAY NATH KUNZRU; M. GOVINDA REDDY; S. GURUSWAMI; ANGELINA TIGA; SOMNATH P. DAVE; KOMMAREDDI SURYANARAYANA; MAULANA M. TAYYEBULLA; PRITHVI RAJ KAPOOR; NAWAB SINGH CHAUHAN; NARAINDAS RATTANMAL MALKANI; SEETA PARMANAND; SATYENDRA NARAYAN MAZUMDAR; BEGUM AIZAZ RASUL; VOLADI GANAPATHI GOPAL; CHANDRAGOPAL GAJADHARPRASAD MISRA; B.P. AGARWAL; MAYA DEVI CHETTRY; BHASKARA RAO; PUSHPALATA DAS; N. GOPALASWAMY; PATTABHI SITARAMAYYAView...
0014-Aug-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALESSENTIAL GOODS (DECLARATION AND REGULATION OF TAX ON SALE OR PURCHASE) BILL, 1952CHAIRMAN; JASPAT ROY KAPOOR; SYED MAZHAR IMAM; RAJGOPAL NAIDU; P. SUNDARAYYA; HAR PRASAD SAKSENA; BHUPESH GUPTA; M.C. SHAH; R.A. PODAR; MUKAND LAL PURI; VINAYAK SITARAM SARWATE; SEETA PARMANAND; RAM PRASAD TAMTA; SAHIB SINGH SOKHEY; R.C. GUPTA; K.P. MADHAVAN NAIR; M. MUHAMMAD ISMAIL SAHEB; S.V. KRISHNA MOORTHY RAO; S. CHATTANATHA KARAYALAR; SATYENDRA NARAYAN MAZUMDAR; T.V. KAMALASWAMY; MAHENDRA SINGH RANAWAT; SHRIYANS PRASAD JAIN; HRIDAY NATH KUNZRU; KAILASH BIHARI LALLView...
0017-Aug-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE SPECIAL MARRIAGE BILL, 1952PRATUL CHANDRA MITRA; CHAIRMAN; M. MUHAMMAD ISMAIL SAHEB; CHARU CHANDRA BISWAS; MOHAMED VALIULLA; TAJAMUL HUSAIN; INAITULLAH KHAWAJA; WAMAN SHEODAS BARLINGAY; TARKESHWAR PANDE; HAR PRASAD SAKSENA; SEETA PARMANAND; BHUPESH GUPTA; KAZI AHMAD HUSSAIN; KISHEN CHAND; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; RAJ BAHADUR GOUR; DINSHAW D. ITALIA; CHANDRAGOPAL GAJADHARPRASAD MISRA; CHANDRAVATI LAKHANPAL; SAVITRY DEVI NIGAM; SYED NAUSHER ALI; RAM PRASAD TAMTA; KARTAR SINGH; M. GOVINDA REDDY; KAILASH BIHARI LALL; BEGUM AIZAZ RASULView...
00115-Jul-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALAPPROPRIATION (N0.2)BILL,1952CHANDULAL PITAMBERDAS PARIKH; PRAFULLA CHANDRA BHANJ DEO; MATHAI MANJURAN; DEPUTY CHAIRMAN; JASHAUD SINGH BISHT; SOMNATH P. DAVE; SATYENDRA NARAYAN MAZUMDAR; P. SUNDARAYYA; AMOLAKH CHAND; MANEKLAL CHUNILAL SHAH; C.G.K. REDDY; S. MAHANTY; SEETA PARMANAND; N.G. RANGA; SUMAT PRASAD; PRITHVI RAJ KAPOOR; CHAIRMAN; RADHA KUMUD MOOKERJEE; DEVAPRASAD GHOSE; VIOLET ALVA; T.S. PATTABIRAMAN; BHUPESH GUPTA; INAITULLAH KHAWAJA; SYED MAZHAR IMAMView...
00114-Jul-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 2 BILL, 1952G. RANGA; BIMAL COMAR GHOSE; RAM PRASAD TAMTA; SATYENDRA NARAYAN MAZUMDAR; S. GURUSWAMI; RADHA KUMUD MOOKERJEE; P. SUNDARAYYA; OSMAN SOBHANI; TARKESHWAR PANDE; SAVITRY DEVI NIGAM; SHARDA BHARGAVA; PRAFULLA CHANDRA BHANJ DEO; C.G.K. REDDY; TAJAMUL HUSAIN; KAILASH BIHARI LALL; PYDAH VENKATANARAYANA; SEETA PARMANAND; KISHEN CHAND; DEPUTY CHAIRMAN; LILAVATI MUNSHI; JASHAUD SINGH BISHT; WAMAN SHEODAS BARLINGAY; M.C. SHAH; K.C. GEORGE; S.K. BHUYAN; BAIJ NATH DUBE; B.K. MUKERJEE; MAYA DEVI CHETTRY; ABID ALI; DEVAPRASAD GHOSEView...
0019-Aug-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE PREVENTIVE DETENTION (SECOND AMENDMENT) BILL, 1952CHAIRMAN; P. SUNDARAYYA; M. GOVINDA REDDY; S. MAHANTY; BRAJ BIHARI SHARMA; INAITULLAH KHAWAJA; MANEKLAL CHUNILAL SHAH; BHUPESH GUPTA; SHARDA BHARGAVA; ABID ALI; MATHAI MANJURAN; JASPAT ROY KAPOOR; N.G. RANGA; TARKESHWAR PANDE; ANGELINA TIGA; C.G.K. REDDY; BAIJ NATH DUBE; SRI NARAYAN MAHTHA; C. NARAYANA PILLAI; A. ABDUL RAZAK; K.P. MADHAVAN NAIR; BARKATULLAH KHAN; HARISH CHANDRA MATHUR; DEVAPRASAD GHOSE; LAKSHESVAR BOROOAH; SEETA PARMANAND; SATYAPRIYA BANERJEE; VOLADI GANAPATHI GOPAL; PRAFULLA CHANDRA BHANJ DEO; INDRA VIDYAVACHASPATI; RAJ BAHADUR GOUR; B.K. MUKERJEE; RAMA RAO; DEPUTY CHAIRMANView...
00124-Jul-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE CRIMINAL LAW AMEND MENT BILL, 1952CHAIRMAN; H.D. RAJAH; DINSHAW D. ITALIA; INAITULLAH KHAWAJA; BAIDYANATH RATH; CHANDRAVATI LAKHANPAL; C.G.K. REDDY; LAKSHMI N. MENON; N.G. RANGA; AHMAD SAID KHAN; BRAJ BIHARI SHARMA; DEOKINANDAN NARAYAN; DEPUTY CHAIRMAN; KARTAR SINGH; SEETA PARMANAND; K.L. NARASIMHAM; M. GOVINDA REDDY; ANUP SINGH; ABID ALI; BIMAL COMAR GHOSE; BHUPESH GUPTA; K.S. HEGDE; HAR PRASAD SAKSENA; RADHA KUMUD MOOKERJEEView...
00116-May-1952Part 2(Other than Question and Answer)FELICITATIONS TO HON. CHAIRMAN/CHAIRFELICITATIONS TO THE CHAIRMANP. SUNDARAYYA; M.V. MYSURA REDDY; DIPEN GHOSH; H.D. RAJAH; KRISHAN KANT; M. MUHAMMAD ISMAIL SAHEB; B.N. BANERJEE; AWADESH PRATAP SINGH; DEVAPRASAD GHOSE; DINSHAW D. ITALIA; KALIDAS NAG; SHARDA BHARGAVA; PRAFULLA CHANDRA BHANJ DEO; SEETA PARMANAND; CHAIRMANView...
0012-Aug-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE ESSENTIAL GOODS (DECLARATION & REGULATION OF TAX ON SALE OR PURCHASE) BILL, 1952T.V. KAMALASWAMY; CHAIRMAN; JASPAT ROY KAPOOR; BIMAL COMAR GHOSE; INAITULLAH KHAWAJA; BAIDYANATH RATH; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; KAILASH BIHARI LALL; HRIDAY NATH KUNZRU; DINSHAW D. ITALIA; NARAINDAS RATTANMAL MALKANI; R.P. DUBE; P. SUNDARAYYA; SAHIB SINGH SOKHEY; WAMAN SHEODAS BARLINGAY; S.V. KRISHNA MOORTHY RAO; M. MUHAMMAD ISMAIL SAHEB; M.C. SHAH; HARISH CHANDRA MATHUR; SHRIYANS PRASAD JAIN; KISHEN CHAND; S.K. BHUYAN; DEVAPRASAD GHOSE; BHALCHANDA MAHESHWAR GUPTE; ONKAR NATH; OSMAN SOBHANI; KOMMAREDDI SURYANARAYANA; SEETA PARMANAND; DEOKINANDAN NARAYAN; BENI PRASAD AGARWAL; M. GOVINDA REDDY; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; MUKAND LAL PURI; PRATUL CHANDRA MITRA; N. GOPALASWAMY; RADHA KUMUD MOOKERJEE; K.L. NARASIMHAM; RAJ BAHADUR GOUR; DEPUTY CHAIRMAN; BHUPESH GUPTAView...
00121-Jul-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT RESOLUTIONSDISCUSSION ON RESOLUTION REFORMATION OF ANDHRA STATECHAIRMAN; M. GOVINDA REDDY; NARAINDAS RATTANMAL MALKANI; H.D. RAJAH; K.S. HEGDE; SEETA PARMANAND; SATYAPRIYA BANERJEE; KAILASH BIHARI LALL; TAJAMUL HUSAIN; C.G.K. REDDY; ANUP SINGH; N.G. RANGA; T.V. KAMALASWAMY; INDRA VIDYAVACHASPATI; B.V. KAKKILAYA; RAJESHWAR PRASAD NARAIN SINHA; B.P. BASAPPA SHETTY; KAILASH BIHARI LALL; RAJESHWAR PRASAD NARAIN SINHA; BIMAL COMAR GHOSE; OSMAN SOBHANI; BRAJ BIHARI SHARMA; E.K. IMBICHIBAVA; B.P. AGARWAL; KARTAR SINGH; KOMMAREDDI SURYANARAYANA; KONDA NARAYANAPPA; N.G. RANGA; BHUPESH GUPTA; MATHAI MANJURAN; P. SUNDARAYYA; S. VENKATARAMAN; K.L. NARASIMHAM; N. GOPALASWAMY; HAR PRASAD SAKSENA; P.V. NARAYANA; N.G. RANGAView...
00220-Dec-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE HINDU MARRIAGE AND DIVORCE BILL, 1952S. MAHANTY; VINAYAK SITARAM SARWATE; INAITULLAH KHAWAJA; DEPUTY CHAIRMAN; PRAFULLA CHANDRA BHANJ DEO; JASPAT ROY KAPOOR; CHANDRAGOPAL GAJADHARPRASAD MISRA; P. SUNDARAYYA; RAJENDRA PRATAP SINHA; HRIDAY NATH KUNZRU; DINSHAW D. ITALIA; BIMAL COMAR GHOSE; N.G. RANGA; MONA HENSMAN; SEETA PARMANAND; C.G. REDDY; DEVAPRASAD GHOSE; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; A. ABDUL RAZAK; RADHA KUMUD MOOKERJEE; MUKAND LAL PURI; TARKESHWAR PANDE; B.K. MUKERJEE; ANUP SINGH; BRAJ BIHARI SHARMA; T.S. PATTABIRAMAN; CHANDRAGOPAL GAJADHARPRASAD MISRA; RAMA RAO; BHUPESH GUPTA; KISHEN CHAND; RAMESH UMRAO AGNIBHOJ; SURENDRANATH DWIVEDY; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; BAIDYANATH RATH; JAWAHARLAL NEHRU(PRIME MINISTER)View...
0029-Dec-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1952CHAIRMAN; HAR PRASAD SAKSENA; SHRIYANS PRASAD JAIN; BIMAL COMAR GHOSE; MANEKLAL CHUNILAL SHAH; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; DEPUTY CHAIRMAN; M. GOVINDA REDDY; DINSHAW D. ITALIA; OSMAN SOBHANI; C.G. REDDY; HRIDAY NATH KUNZRU; N.G. RANGA; CHANDULAL PITAMBERDAS PARIKH; SEETA PARMANAND; KISHEN CHAND; PREMJI THOBHANBHAI LEUVA; MATHAI MANJURAN; RAJENDRA PRATAP SINHAView...
00224-Nov-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE INDIAN TARIFF (FOURTH AMENDMENT) BILL, 1952DEPUTY CHAIRMAN; C.G. REDDY; H.D. RAJAH; N.G. RANGA; DARA HORMUSJI VARIAVA; CHANDULAL PITAMBERDAS PARIKH; KISHEN CHAND; P. SUNDARAYYA; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; NARAYAN; RAMA RAO; SEETA PARMANAND; M. GOVINDA REDDY; DEVAPRASAD GHOSE; S. MAHANTY; BHUPESH GUPTA; RADHA KUMUD MOOKERJEEView...
00211-Dec-1952Part 1(Question and Answer)ORAL ANSWERS TO QUESTIONSABOLITION OF FIRST CLASS ON INDIAN RAILWAYSRAMESH UMRAO AGNIBHOJ; SURENDRANATH DWIVEDY; BIMAL COMAR GHOSE; MAHESWAR PRASAD NARAIN SINHA; HAR PRASAD SAKSENA; N.G. RANGA; DARA HORMUSJI VARIAVA; HRIDAY NATH KUNZRU; CHAIRMAN; SEETA PARMANAND; C.G. REDDY; P. SUNDARAYYA; HARISH CHANDRA MATHURView...
00220-Dec-1952Part 1(Question and Answer)SHORT NOTICE QUESTIONDELHI TRANSPORT SERVICECHAIRMAN; HAR PRASAD SAKSENA; RAMA RAO; CHAIRMAN; B.K. MUKERJEE; MAHAVIR TYAGI; HRIDAY NATH KUNZRU; N.G. RANGA; SEETA PARMANAND; VIOLET ALVA; BIMAL COMAR GHOSEView...
00217-Dec-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT RESOLUTIONSRESOLUTION RE THE FIVE YEAR PLANCHAIRMAN; BAIDYANATH RATH; DEPUTY CHAIRMAN; N.G. RANGA; BHUPESH GUPTA; CHARU CHANDRA BISWAS; BRAJ BIHARI SHARMA; AKHTAR HUSSAIN; HRIDAY NATH KUNZRU; BIMAL COMAR GHOSE; C.G. REDDY; RAM GOPAL AGARWALA; C.R. PATTABHI RAMAN; H.D. RAJAH; WAMAN SHEODAS BARLINGAY; HARISH CHANDRA MATHUR; RAGHU VIRA; KISHEN CHAND; KISHORI RAM; RADHA KUMUD MOOKERJEE; K.L. NARASIMHAM; SEETA PARMANAND; SARDAR SINGH; DEOKINANDAN NARAYANView...
00226-Nov-1952Part 1(Question and Answer)ORAL ANSWERS TO QUESTIONSVISIT OF U.S. AIR FORCE MISSIONBHUPESH GUPTA; SEETA PARMANAND; HAR PRASAD SAKSENA; H.D. RAJAH; CHAIRMAN; P. SUNDARAYYAView...
00213-Dec-1952Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE ABDUCTED PERSONS. (RECOVERY AND RESTORATION) AMENDMENT BILL, 1952DEPUTY CHAIRMAN; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; LILAVATI MUNSHI; BIMAL COMAR GHOSE; DEVAPRASAD GHOSE; SAVITRY DEVI NIGAM; DARA HORMUSJI VARIAVA; C.G. REDDY; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; MAHESWAR PRASAD NARAIN SINHA; SWARAN SINGH; DINSHAW D. ITALIA; SEETA PARMANAND; RAJGOPAL NAIDU; P. SUNDARAYYA; DARA HORMUSJI VARIAVA; KARTAR SINGH; SARDAR BUDH SINGHView...
00329-Apr-1953Part 1(Question and Answer)WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONSVALUE OF COSMETICS IMPORTEDSEETA PARMANANDView...
00329-Apr-1953Part 1(Question and Answer)WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONSIMPORT OF THE MANUFACTURED FOODSTUFFSSEETA PARMANANDView...

Showing results 1 to 20 of 1267