Browsing by Members Participated SHYAM KUMARI KHAN

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 30

Session NumberDebate Date(DD-MM-YYYY)Debate TypeDebate Title SubjectDebate TitlesMembers ParticipatedView
04518-Dec-1963Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT MOTIONSMOTION REGARDING REPORT OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIESCHAIRMAN; TARA RAMCHANDRA SATHE; M. GOVINDA REDDY; SHYAM KUMARI KHAN; MOTURI SATYANARAYANA; NAFISUL HASAN; JOSEPH MATHEN; DHANANJOY MOHANTY; RAM SAHAI; SYED AHMAD; ATAL BIHARI VAJPAYEE; A. SUBBA RAO; AKBAR ALI KHAN; SHEEL BHADRA YAJEE; C. AMMANNA RAJA; DEPUTY CHAIRMANView...
04611-Mar-1964Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (GENERAL)THE BUDGET (GENERAL),1964-65-MAHABIR PRASAD BHARGAVA; GODEY MURAHARI; CHAIRMAN; C.D. PANDE; ATAL BIHARI VAJPAYEE; DEPUTY CHAIRMAN; LOKANATH MISRA; SHYAM KUMARI KHAN; N.M. ANWAR; RAJENDRA PRATAP SINHA; M. RUTHNASWAMY; GOPAL SINGH; PRAKASH NARAYAN SAPRU; DAYALDAS KURRE; SITARAM JAIPURIA; GOPIKRISHNA VIJAIVARGIYA; GANPATRAO DEVJI TAPASE; M. GOVINDA REDDY; EBRAHIM SULAIMAN SAIT; AKBAR ALI KHAN; A.D. MANI; A. SUBBA RAOView...
0507-Dec-1964Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE ANTI-CORRUPTION LAWS (AMENDMENT) BILL, 1964 contd.ABDUL GHANI; SHYAM KUMARI KHAN; C.D. PANDE; NAFISUL HASAN; GULAM HAIDER VALIMOHMED MOMIN; AKBAR ALI KHAN; P.K. KUMARAN; GOPAL SWARUP PATHAK; DEPUTY CHAIRMAN; M.B. LAL; NANDA KISHORE DAS; NARAYAN PATRA; DATTOPANT BAPURAO THENGARI; G. RAMACHANDRAN; J.S. PILLAI; M.B. LAL; LOKANATH MISRA; UMASHANKAR DIKSHIT; BHUPESH GUPTA; M. RUTHNASWAMY; PRAKASH NARAYAN SAPRU; A.D. MANI; MAHABIR PRASAD BHARGAVAView...
0508-Dec-1964Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE ANTI-CORRUPTION LAWS (AMENDMENT) BILL, 1964A.D. MANI; PRAKASH NARAYAN SAPRU; CHAIRMAN; LOKANATH MISRA; SATYAVRATA SIDDHANTALANKAR; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; M. RUTHNASWAMY; MUKUT BEHARI LAL; DEPUTY CHAIRMAN; C.D. PANDE; BHUPESH GUPTA; AKBAR ALI KHAN; NARAYAN PATRA; RAM SAHAI; MAHABIR PRASAD BHARGAVA; RAMESHEHANDRA SHANKARRAO KHANDEKAR; C. AMMANNA RAJA; PIARE LALL KUREEL ALIAS PIARE LALL TALIB UNNAVI; G. RAMACHANDRAN; DEOKINANDAN NARAYAN; VIMAL KUMAR MANNALALJI CHORDIA; SHANTA VASISHT; BANSI LAL; P.K. KUMARAN; M.M.S. SIDDHU; KHANDUBHAI K. DESAI; SHYAM KUMARI KHAN; NAFISUL HASANView...
05011-Dec-1964Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE HINDU MARRIAGE(AMENDMENT)BILL,1964MAHABIR PRASAD BHARGAVA; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; PHULRENU GUHA; SHANTA VASISHT; PRAKASH NARAYAN SAPRU; GIRIRAJ KISHORE KAPOOR; NARAYAN PATRA; DEOKINANDAN NARAYAN; SHYAM KUMARI KHAN; PIARE LALL KUREEL ALIAS PIARE LALL TALIB UNNAVI; LOKANATH MISRA; TARKESHWAR PANDE; DEPUTY CHAIRMANView...
05018-Dec-1964Part 2(Other than Question and Answer)PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONSRESOLUTION RE. LEGISLATION TO LIMIT THE FAMILYGIRIRAJ KISHORE KAPOOR; PIARE LALL KUREEL ALIAS PIARE LALL TALIB UNNAVI; KOTA PUNNAIAH; MARY NAIDU; K.V. RAGHUNATHA REDDY; GODEY MURAHARI; ATAL BIHARI VAJPAYEE; MANIBEN VALLABHBHAI PATEL; AKBAR ALI KHAN; SHYAM KUMARI KHAN; SATYAVRATA SIDDHANTALANKAR; S. CHANDRASEKHAR; GULAM HAIDER VALIMOHMED MOMIN; SUDHIR GHOSH; TARA RAMCHANDRA SATHE; INDER KUMAR GUJRAL; N. SRI RAMA REDDY; ABID ALI; CHANDRA SHEKHAR; DEOKINANDAN NARAYANView...
05024-Dec-1964Part 1(Question and Answer)ORAL ANSWERS TO QUESTIONSAssembly of Small Car with Indigenous PartsINDER KUMAR GUJRAL; GURUDEV GUPTA; BHAURAO KRISHNARAO GAIKWAD; CHAIRMAN; VIMAL KUMAR MANNALALJI CHORDIA; SHYAM KUMARI KHAN; AKBAR ALI KHAN; SANTOKH SINGH; SITARAM JAIPURIAView...
05122-Feb-1965Part 1(Question and Answer)ORAL ANSWERS TO QUESTIONSGrants from Central Social Welfare BoardMAHABIR PRASAD BHARGAVA; GODEY MURAHARI; OM MEHTA; BHUPESH GUPTA; CHAIRMAN; ARJUN ARORA; ATAL BIHARI VAJPAYEE; JAHANARA JAIPAL SINGH; TARA RAMCHANDRA SATHE; SHYAM KUMARI KHAN; SHAKUNTALA PARANJPYE; P.K. KUMARANView...
0512-Mar-1965Part 2(Other than Question and Answer)MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESSMOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESSCHAIRMAN; BHUPESH GUPTA; SHYAM KUMARI KHAN; D.P. KARMARKAR; DEPUTY CHAIRMAN; M. RUTHNASWAMY; PIARE LALL KUREEL ALIAS PIARE LALL TALIB UNNAVI; DAHYABHAI V. PATEL; ARJUN ARORA; MAHABIR PRASAD BHARGAVA; LOKANATH MISRA; ATAL BIHARI VAJPAYEE; SHARDA BHARGAVA; T. CHENGALVAROYAN; ABDUL GHANI; M.B. LAL; GULAM MOHAMMAD MIR; A.D. MANI; PRAKASH NARAYAN SAPRU; VIMAL KUMAR MANNALALJI CHORDIA; CHANDRA SHEKHAR; SATYAVRATA SIDDHANTALANKARView...
05320-Sep-1965Part 1(Question and Answer)ORAL ANSWERS TO QUESTIONSCentral Social Welfare BoardCHANDRA SHEKHAR; C.D. PANDE; DEVAKI GOPIDAS; FARIDUL HAQ ANSARI; SHYAM KUMARI KHAN; C. AMMANNA RAJA; TARA RAMCHANDRA SATHE; A.D. MANI; DATTOPANT BAPURAO THENGARI; ARJUN ARORA; CHAIRMAN; ATAL BIHARI VAJPAYEE; SHYAM KUMARI KHAN; JAHANARA JAIPAL SINGH; RAJESHWAR PRASAD NARAIN SINHA; DEOKINANDAN NARAYANView...
0548-Dec-1965Part 2(Other than Question and Answer)MOTIONSMOTION RE. FOOD SITUATION INTHE COUNTRY continuedDAHYABHAI V. PATEL; LOKANATH MISRA; SHRADDHAKAR SUPAKAR; KHANDUBHAI K. DESAI; M. RUTHNASWAMY; CHAIRMAN; BHUPESH GUPTA; K.V. RAGHUNATHA REDDY; TARA RAMCHANDRA SATHE; J. VENKATAPPA; PANDHARINATH SITARAMJI PATIL; TARABAI SATHE; MANIBEN VALLABHBHAI PATEL; ABDUL GHANI; DEPUTY CHAIRMAN; SHYAM KUMARI KHAN; ATAL BIHARI VAJPAYEE; K.S. CHAVDA; MULKA GOVINDA REDDY; T.V. ANANDAN; P.K. KUMARAN; SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI; NANDINI SATPATHY; C. SUBRAMANIAM; RAJENDRA PRATAP SINHA; N. SRI RAMA REDDY; MOHAN MANIKCHAND DHARIA; PATIL PUTTAPPA; ARJUN ARORA; M. RUTHNASWAMY; GURUDEV GUPTAView...
0569-May-1966Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE APPROPRIATION (NO 2) BILL, 1966ATAL BIHARI VAJPAYEE; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; R.T. PARTHASARATHY; S.S. MARISWAMY; CHAIRMAN; MAHABIR PRASAD BHARGAVA; ABDUL GHANI DAR; DEPUTY CHAIRMAN; AKBAR ALI KHAN; SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI; LOKANATH MISRA; MULKA GOVINDA REDDY; SHYAM KUMARI KHAN; BIHARILAL NARANJI ANTANI; GULAM HAIDER VALIMOHMED MOMIN; RAGHUNATH PRASAD KHAITAN; PRATUL CHANDRA MITRA; RAMESHEHANDRA SHANKARRAO KHANDEKARView...
0577-Sep-1966Part 2(Other than Question and Answer)REFERENCESENQUIRY RE CALLING ATTENTION NOTICECHAIRMAN; RAJNARAIN; SHYAM KUMARI KHAN; BRAJA KISHORE PRASAD SINHAView...
0578-Aug-1966Part 2(Other than Question and Answer)MOTIONSMOTION RE THE INTERNATIONAL SITUATION contd.DAHYABHAI V. PATEL; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; A.D. MANI; SARDAR SWARAN SINGH; M. RUTHNASWAMY; DIWAN CHAMAN LALL; PRAKASH NARAYAN SAPRU; AKBAR ALI KHAN; LOKANATH MISRA; M. GOVINDA REDDY; D.P. KARMARKAR; SUNDER SINGH BHANDARI; RAJNARAIN; C.D. PANDE; SHEEL BHADRA YAJEE; NIREN GHOSH; N. SRI RAMA REDDY; SHYAM KUMARI KHAN; DEPUTY CHAIRMAN; MAHABIR PRASAD BHARGAVAView...
05731-Aug-1966Part 1(Question and Answer)WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONSTraining of BalsevikasSHYAM KUMARI KHANView...
05817-Nov-1966Part 2(Other than Question and Answer)PRIVATE MEMBERS' MOTIONMOTION RE STATEMENT IN CONNECTION WITH DEMONSTRATION NEAR PARLIAMENT HOUSE ON NOVEMBER 7, 1966contd.CHAIRMAN; BHUPESH GUPTA; DATTOPANT BAPURAO THENGARI; ATAL BIHARI VAJPAYEE; LOKANATH MISRA; AKBAR ALI KHAN; SHYAM KUMARI KHAN; DEPUTY CHAIRMAN; CHANDRA SHEKHAR; JAIRAMDAS DAULATRAM; MAHABIR PRASAD BHARGAVA; NEKI RAM; BHUPENDRA NARAYAN MANDAL; NARAYAN PATRA; MAHAVIR PRASAD SHUKLA; ARJUN ARORA; DAHYABHAI V. PATEL; C.D. PANDE; ARUN PRAKASH CHATTERJEE; PRAKASH NARAYAN SAPRU; C. AMMANNA RAJA; ABDUL GHANI; G. RAMACHANDRAN; M.N. KAUL; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; VIMAL KUMAR MANNALALJI CHORDIA; NIRANJAN VARMA; M. RUTHNASWAMY; P.K. KUMARAN; SUNDER SINGH BHANDARI; SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI; COL. B.H. ZAIDI; A.D. MANI; NEKI RAM; BHUPENDRA NARAYAN MANDAL; NARAYAN PATRA; MAHAVIR PRASAD SHUKLAView...
0583-Dec-1966Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE APPROPRIATION (No. 4) BILL 1966 contd.LOKANATH MISRA; CHAIRMAN; PRATUL CHANDRA MITRA; MULKA GOVINDA REDDY; BHABANI CHARAN PATTANAYAK; P.K. KUMARAN; PHULRENU GUHA; AKBAR ALI KHAN; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; RAJNARAIN; ABDUL GHANI; SHEEL BHADRA YAJEE; ANIS KIDWAI; INDIRA GANDHI(PRIME MINISTER); BHUPESH GUPTA; SHAKUNTALA PARANJPYE; M.V. BHADRAM; DEPUTY CHAIRMAN; M. PURKAYASTHA; MAHABIR PRASAD BHARGAVA; T.V. ANANDAN; AKBAR ALI KHAN; CHITTA BASU; SHYAM KUMARI KHAN; CHANDRA SHEKHAR; K. SUNDARAM; DAHYABHAI V. PATELView...
05816-Nov-1966Part 2(Other than Question and Answer)PRIVATE MEMBERS' MOTIONMOTION RE STATEMENT IN CONNECTION WITH DEMONSTRATION NEAR PARLIAMENT HOUSE ON NOVEMBER,1966A.D. MANI; AKBAR ALI KHAN; BHUPESH GUPTA; DEPUTY CHAIRMAN; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; SYED AHMAD; DAHYABHAI V. PATEL; MULKA GOVINDA REDDY; ATAL BIHARI VAJPAYEE; ABDUL GHANI DAR; DIWAN CHAMAN LALL; M.N. GOVINDAN NAIR; LOKANATH MISRA; SHEEL BHADRA YAJEE; NIRANJAN VARMA; ARJUN ARORA; MOHINDER KAUR; CHANDRA SHEKHAR; GOPAL SINGH; TARA RAMCHANDRA SATHE; MAHABIR PRASAD BHARGAVA; PRAKASH NARAYAN SAPRU; SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI; SHYAM KUMARI KHAN; DWIJENDRALAL SEN GUPTAView...
05821-Nov-1966Part 1(Question and Answer)ORAL ANSWERS TO QUESTIONSCommon Civil CodeGOPAL SWARUP PATHAK; DEPUTY CHAIRMAN; SHYAM KUMARI KHAN; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; VIMAL KUMAR MANNALALJI CHORDIA; M.N. GOVINDAN NAIR; PHULRENU GUHA; MOHAN MANIKCHAND DHARIA; ANIS KIDWAI; PRAKASH NARAYAN SAPRU; BHUPESH GUPTA; LOKANATH MISRA; DWIJENDRALAL SEN GUPTA; S.K. VAISHAMPAYENView...
0581-Dec-1966Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWALTHE APPROPRIATION (RAILWAYS)NO.3 BILL,1966,THE APPROPRIATION (RAILWAYS) NO.4 BILL 1966PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; SHYAM KUMARI KHAN; B.S. SAVNEKAR; MANEKLAL CHUNILAL SHAH; DIWAN CHAMAN LALL; NIRANJAN VARMA; T.V. ANANDAN; JAGAT NARAIN; BABUBHAI MANEKLAL CHINAI; K. SUNDARAM; P.K. KUMARAN; M. RUTHNASWAMY; A.D. MANI; GODEY MURAHARI; SHEEL BHADRA YAJEE; RAJNARAIN; R.K. BHUWALKA; AKBAR ALI KHAN; MAHABIR PRASAD BHARGAVAView...

Showing results 1 to 20 of 30