Browsing by Debate Title Subject BUDGET (RAILWAYS)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 366

Session NumberDebate Date(DD-MM-YYYY)Debate TypeDebate Title SubjectDebate TitlesMembers ParticipatedView
00131-May-1952Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)THE BUDGET (RAILWAYS), [952-53GENERAL DISCUSSIONBHUPESH GUPTA; HRIDAY NATH KUNZRU; AKHTAR HUSSAIN; C.G.K. REDDY; CHAIRMAN; H.D. RAJAH; BAL GANGADHAR KHER; RADHA KUMUD MOOKERJEE; P. SUNDARAYYA; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; M. GOVINDA REDDY; HAR PRASAD SAKSENA; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; PRATUL CHANDRA MITRA; INAITULLAH KHAWAJAView...
00130-May-1952Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)BUDGET (RAILWAYS), 1952-53 GENERAL DISCUSSIONCHAIRMAN; KAILASH BIHARI LALL; N. GOPALASWAMY; ABDUL RAZAK; INDRA VIDYAVACHASPATI; SURENDRANATH DWIVEDY; B.M. GUPTA; S. GURUSWAMI; B.K. MUKERJEE; INAITULLAH KHAWAJA; PYDAH VENKATANARAYANA; S. CHATTANATHA KARAYALAR; VENKAT KRISHNA DHAGE; HAR PRASAD SAKSENA; S. MAHANTY; LAKSHESVAR BOROOAH; BHUPESH GUPTA; BAL GANGADHAR KHER; HARISH CHANDRA MATHUR; HRIDAY NATH KUNZRU; N.G. RANGA; JASPAT ROY KAPOOR; PRITHVI RAJ KAPOOR; RAJ BAHADUR GOUR; B.R. DUBE; KISHEN CHAND; K.L. NARASIMHAM; SHARDA BHARGAVA; DEOKINANDAN NARAYAN; C.G.K. REDDY; JAGANNATH PRASAD AGRAWAL; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; M.L. PURIView...
00129-May-1952Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)THE BUDGET (RAILWAYS), 1952-53GENERAL DISCUSSIONCHAIRMAN; MONA HENSMAN; JASHAUD SINGH BISHT; HRIDAY NATH KUNZRU; RAMRAO MADHAVRAO DESHMUKH; M.B. LAL; K.L. NARASIMHAM; SARDAR BUDH SINGH; DEVAPRASAD GHOSE; AKHTAR HUSSAIN; C.G.K. REDDY; N.G. RANGA; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; H.D. RAJAH; P. SUNDARAYYA; WAMAN SHEODAS BARLINGAY; S. BANERJEE; M. GOVINDA REDDYView...
00320-Feb-1953Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)THE BUDGET (RAILWAYS), 1953-54 GENERAL DISCUSSIONJAGANNATH DAS; C.G.K. REDDY; INAITULLAH KHAWAJA; BIMAL COMAR GHOSE; N.G. RANGA; B. RATH; CHAIRMAN; B.P. BASAPPA SHETTY; DEPUTY CHAIRMAN; B.K. MUKERJEE; P. SUNDARAYYA; RAJ BAHADUR GOUR; T.S. PATTABIRAMAN; HAR PRASAD SAKSENA; K.S. HEGDE; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; RADHA KUMUD MOOKERJEE; PRAFULLA CHANDRA BHANJ DEO; SARDAR BUDH SINGH; DEVAPRASAD GHOSE; SHARDA BHARGAVA; NARAYAN; KISHEN CHAND; R. KUMARAMANGALAM; M.V. MYSURA REDDY; R.C. GUPTAView...
00321-Feb-1953Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)THE BUDGET (RAILWAYS), 1953-54 GENERAL DISCUSSIONKOMMAREDDI SURYANARAYANA; NAWAB SINGH CHAUHAN; P. SUNDARAYYA; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; C.L. VARMA; C.G.K. REDDY; A. ABDUL RAZAK; DEPUTY CHAIRMANView...
00318-Feb-1953Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)RAILWAYS BUDGET-1953-54CHARU CHANDRA BISWASView...
00321-Feb-1953Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS); BUDGET (RAILWAYS)BUDGET (RAILWAYS) GENERAL DISCUSSIONCHAIRMAN; T.V. KAMALASWAMY; RAMRAO MADHAVRAO DESHMUKH; MAHENDRA SINGH RANAWAT; CHAIRMAN; HRIDAY NATH KUNZRU; GULSHER AHMED; BAIDYANATH RATH; BARKATULLAH KHAN; SURENDRANATH DWIVEDY; BAIDYANATH RATH; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; K.L. NARASIMHAM; P. SUNDARAYYA; INAITULLAH KHAWAJA; BIMAL COMAR GHOSE; C.G. REDDY; BAIDYANATH RATH; DEVAPRASAD GHOSE; SEETA PARMANAND; KAILASH BIHARI LALL; NARAYAN; DINSHAW D. ITALIA; JASPAT ROY KAPOOR; PRATUL CHANDRA MITRA; HAR PRASAD SAKSENA; BINOY KUMAR MAHANTI; B.K. MUKERJEE; B.N. DUBE; SITACHARAN DUBE; H.C. MATHUR; DEOKINANDAN NARAYAN; DEPUTY CHAIRMANView...
00323-Feb-1953Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)THE BUDGET (RAILWAYS), 1953-54 GENERAL DISCUSSIONH.D. RAJAH; HRIDAY NATH KUNZRU; INAITULLAH KHAWAJA; N.G. RANGA; S. MAHANTY; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; PATITPABAN PRADHAN; BIMAL COMAR GHOSE; BHUPESH GUPTA; VENKAT KRISHNA DHAGE; CHAIRMAN; SURENDRANATH DWIVEDY; K.L. NARASIMHAM; KOMMAREDDI SURYANARAYANA; HAR PRASAD SAKSENA; DINSHAW D. ITALIA; DARA HORMUSJI VARIAVA; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; NAWAB SINGH CHAUHANView...
0061-Mar-1954Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)THE BUDGET (RAILWAYS), 1954-55 GENERAL DISCUSSIONPANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; H.D. RAJAH; DEPUTY CHAIRMAN; HAR PRASAD SAKSENA; BIMAL COMAR GHOSEView...
00624-Feb-1954Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)THE BUDGET (RAILWAYS), 1954-55-GENERAL DISCUSSIONINDRA VIDYAVACHASPATI; HRIDAY NATH KUNZRU; N.G. RANGA; KISHEN CHAND; LILAVATI MUNSHI; B.K. MUKERJEE; BAIDYANATH RATH; H.D. RAJAH; K.L. NARSIMHAM; MAHESWAR PRASAD NARAIN SINHA; HAR PRASAD SAKSENA; DEOKINANDAN NARAYAN; SURENDRANATH DWIVEDY; KANHAIYALAL D. VAIDYA; SARDAR BUDH SINGH; DEPUTY CHAIRMAN; RAGHUBIR SINHView...
00625-Feb-1954Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)THE BUDGET (RAILWAYS),1954-55- GENERAL DISCUSSIONSARDAR BUDH SINGH; CHAIRMAN; P.V. KANE; SATYENDRA NARAYAN MAZUMDAR; MAHAVIR TYAGI; NARSINGHRAO BALBHIMRAO DESHMUKH; RADHA KUMUD MOOKERJEE; SAVITRY DEVI NIGAM; HARISH CHANDRA MATHUR; HAR PRASAD SAKSENA; DEPUTY CHAIRMAN; K.S. HEGDE; BHALCHANDA MAHESHWAR GUPTE; C.L. VARMA; BAIJ NATH DUBE; N.G. RANGA; KISHEN CHAND; K.L. NARSIMHAM; BIMAL COMAR GHOSE; SURENDRANATH DWIVEDY; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; WAMAN SHEODAS BARLINGAY; TRIMBAK DAMODAR PUSTAKE; RAM PRASAD TAMTA; DINSHAW D. ITALIA; SEETA PARMANAND; MOHAMED VALIULLAView...
00623-Feb-1954Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)THE BUDGET RAILWAYS 1954-55 GENERAL DISCUSSIONK.S. HEGDE; CHAIRMAN; N.G. RANGA; HAR PRASAD SAKSENA; KISHEN CHAND; DEPUTY CHAIRMAN; M. GOVINDA REDDY; PRAFULLA CHANDRA BHANJ DEO; BAIDYANATH RATH; CHARU CHANDRA BISWAS; BIMAL COMAR GHOSE; T.R. DEOGIRIKAR; JASHAUD SINGH BISHT; H.D. RAJAH; P. SUNDARAYYA; DIWAN CHAMAN LALL; K.L. NARASIMHAM; SEETA PARMANAND; INDRA VIDYAVACHASPATIView...
0092-Mar-1955Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)THE BUDGET (RAILWAYS), 1955-56 GENERAL DISCUSSIONHRIDAY NATH KUNZRU; KISHEN CHAND; BIMAL COMAR GHOSE; BHUPESH GUPTA; CHAIRMAN; HARISH CHANDRA MATHUR; VENKAT KRISHNA DHAGE; N.G. RANGA; B.P. BASAPPA SHETTY; H.C. DASAPPA; DEPUTY CHAIRMANView...
0091-Mar-1955Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)THE BUDGET ( RAILWAYS), 1955-56GENERAL DISCUSSIONGULSHER AHMED; HRIDAY NATH KUNZRU; CHAIRMAN; CHARU CHANDRA BISWAS; BHUPESH GUPTA; VENKAT KRISHNA DHAGE; KAILASH BIHARI LALL; HAR PRASAD SAKSENA; DARA HORMUSJI VARIAVA; DEPUTY CHAIRMAN; B.K. MUKERJEE; BIMAL COMAR GHOSE; JASHAUD SINGH BISHT; SEETA PARMANAND; T.V. KAMALASWAMY; T.S. PATTABIRAMAN; HARISH CHANDRA MATHUR; RAMESH UMRAO AGNIBHOJ; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; DEOKINANDAN NARAYAN; M. MUHAMMAD ISMAIL SAHEB; AKBAR ALI KHAN; M. GOVINDA REDDY; N.G. RANGA; B.P. BASAPPA SHETTY; RAGHUBIR SINH; N.C. SEKHAR; SARDAR BUDH SINGH; K.C. KARUMBAYA; LILAVATI MUNSHI; RAJENDRA PRATAP SINHA; BEGUM AIZAZ RASUL; RADHA KUMUD MOOKERJEE; CHANDRAVATI LAKHANPAL; H.C. DASAPPA; KISHEN CHAND; RATANLAL KISHORILAL MALVIYA; NAWAB SINGH CHAUHANView...
00928-Feb-1955Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)THE BUDGET (RAILWAYS), 1955-56 GENERAL DISCUSSIONKANHAIYALAL D. VAIDYA; DEPUTY CHAIRMAN; CHAIRMAN; HARISH CHANDRA MATHUR; MOHAMED VALIULLA; WAMAN SHEODAS BARLINGAY; KISHEN CHAND; RAMESH UMRAO AGNIBHOJ; HAR PRASAD SAKSENA; HRIDAY NATH KUNZRU; N.G. RANGA; DIWAN CHAMAN LALL; BIMAL COMAR GHOSE; DARA HORMUSJI VARIAVA; AKBAR ALI KHAN; H.C. DASAPPA; SAVITRY DEVI NIGAM; SEETA PARMANAND; KAILASH BIHARI LALL; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; JASPAT ROY KAPOOR; O.V. ALAGESAN; P.V. KANE; JASHAUD SINGH BISHT; M. GOVINDA REDDY; VENKAT KRISHNA DHAGE; GULSHER AHMED; T.V. KAMALASWAMY; KISHORI RAM; SYED MAZHAR IMAMView...
0118-Dec-1955Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)THE RAILWAY STORES (UNLAWFUL POSSESSION) BILL,1954JASHAUD SINGH BISHT; HARISH CHANDRA MATHUR; DEPUTY CHAIRMAN; KISHEN CHAND; KANHAIYALAL D. VAIDYA; THEODORE BODRAView...
0121-Mar-1956Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)BUDGET (RAILWAYS), 1956-57 GENERAL DISCUSSIONRADHA KUMUD MOOKERJEE; B.C. GHOSE; HRIDAY NATH KUNZRU; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; SEETA PARMANAND; T.S. PATTABIRAMAN; RAJENDRA PRATAP SINHA; KISHEN CHAND; H.C. DASAPPA; ABDUR REZZAK KHAN; K.S. HEGDE; SARDAR BUDH SINGH; THEODORE BODRA; AWADESH PRATAP SINGH; TRIMBAK DAMODAR PUSTAKE; ADITYENDRA; DEPUTY CHAIRMAN; BHUPESH GUPTA; R.P. DUBEView...
01229-Feb-1956Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)THE BUDGET (RAILWAYS), 1956 GENERAL DISCUSSIONBIMAL COMAR GHOSE; N.G. RANGA; LILAVATI MUNSHI; K.S. HEGDE; H.C. DASAPPA; DEPUTY CHAIRMAN; PARVATHI KRISHNAN; HRIDAY NATH KUNZRU; R.P. DUBE; BISWANATH DAS; THEODORE BODRA; HARISH CHANDRA MATHUR; DEOKINANDAN NARAYAN; RAMESH UMRAO AGNIBHOJ; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; PRATUL CHANDRA MITRA; GOPIKRISHNA VIJAIVARGIYA; AKBAR ALI KHAN; BEGUM AIZAZ RASULView...
0122-Mar-1956Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)BUDGET(RAILWAYS)1956-57GENERAL DISCUSSIONK. MADHAVA MENON; NARAINDAS RATTANMAL MALKANI; P.V. KANE; LAVJI LAKHAMSHI; KISHEN CHAND; DARA HORMUSJI VARIAVA; MOHAMED VALIULLA; CHAIRMAN; H.C. DASAPPA; CHANDULAL PITAMBERDAS PARIKH; K.L. NARASIMHAM; MAHESH SARAN; BHUPESH GUPTA; RAGHUBIR SINH; B.K. MUKERJEE; BHERON PRASAD; R.P. DUBE; P. SUBBARAYAN; GOPIKRISHNA VIJAIVARGIYA; N.C. SEKHAR; BENI PRASAD AGARWAL; AKHTAR HUSSAIN; RAMESH UMRAO AGNIBHOJ; HAR PRASAD SAKSENA; LALCHAND HIRACHAND DOSHI; HRIDAY NATH KUNZRU; HARISH CHANDRA MATHUR; RAJESHWAR PRASAD NARAIN SINHA; KANHAIYALAL D. VAIDYA; DEPUTY CHAIRMAN; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; HARISH CHANDRA MATHURView...
01621-Mar-1957Part 2(Other than Question and Answer)BUDGET (RAILWAYS)THE BUDGET (RAILWAYS) 1957-58 GENERAL DISCUSSIONM. GOVINDA REDDY; HRIDAY NATH KUNZRU; DEPUTY CHAIRMAN; MAULANA MOHAMMAD FARUQI; RAM SAHAI; LALCHAND HIRACHAND DOSHI; DAWOOD ALI MIRZA; RADHA KUMUD MOOKERJEE; KRISHNA MOHAN PYARE SINHA; PRAKASH NARAYAN SAPRU; SEETA PARMANAND; JASHAUD SINGH BISHT; THEODORE BODRA; K.L. NARSIMHAM; T. NALLAMUTHU RAMAMURTI; LAKSHMI N. MENON; GOPIKRISHNA VIJAIVARGIYA; BENI PRASAD AGARWAL; RAJENDRA PRATAP SINHA; RAM PRASAD TAMTAView...

Showing results 1 to 20 of 366