Browsing by Debate Title Subject MOTION REGARDING JOINT COMMITTEE

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 171

Session NumberDebate Date(DD-MM-YYYY)Debate TypeDebate Title SubjectDebate TitlesMembers ParticipatedView
00124-Jul-1952Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEEJOINT COMMITTEE ON THE PREVENTIVE DETENTION (SECOND AMENDMENT) BILL, 1952CHAIRMAN; BIMAL COMAR GHOSE; HRIDAY NATH KUNZRU; C.G.K. REDDY; P. SUNDARAYYA; NARASIMHA GOPALASWAMI AYYANGAR; H.D. RAJAH; S.V. KRISHNA MOORTHY RAO; RADHA KUMUD MOOKERJEE; P.V. NARAYANA; HAR PRASAD SAKSENA; K.S. HEGDE; MATHAI MANJURAN; INAITULLAH KHAWAJA; N. GOPALASWAMY; VENKAT KRISHNA DHAGE; NARENDRA DEVA; B.K. MUKERJEE; BAIDYANATH RATH; N.G. RANGA; BHUPESH GUPTAView...
00125-Jul-1952Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEEMOTION REGARDING JOINT COMMITTEE ON THE BILL TO PROVIDE FOR THE CONSTITUION AND REGULATION OF CERTAIN AIR FORCE RESERVES ETC.CHAIRMAN; R. KUMARAMANGALAM; G. RANGAView...
00717-Sep-1954Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE UNTOUCHABILITY (OFFENCES)BILL,1954KAILASH BIHARI LALL; CHAIRMAN; TARKESHWAR PANDE; KISHORI RAM; HAR PRASAD SAKSENA; H.C. DASAPPA; KANHAIYALAL D. VAIDYA; DARA HORMUSJI VARIAVA; B.M. GUPTA; PREMJI THOBHANBHAI LEUVA; R.C. GUPTA; SAVITRY DEVI NIGAM; RAMESH UMRAO AGNIBHOJ; KISHEN CHAND; MAHESH SARAN; SARDAR BUDH SINGH; K.C. KARUMBAYA; SHARDA BHARGAVA; MONA HENSMAN; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; DEPUTY CHAIRMAN; JASHAUD SINGH BISHT; R.C. GUPTAView...
00714-Sep-1954Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE UNTOUCHABILITY (OFFENCES) BILL, 1954V.K. DHAGE; DEPUTY CHAIRMANView...
00715-Sep-1954Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE CONSTITUTION (THIRD AMENDMENT BILL , 1954JASHAUD SINGH BISHT; SATYENDRA NARAYAN MAZUMDAR; H.C. DASAPPA; CHAIRMAN; RAJENDRA PRATAP SINHA; S. MAHANTY; G. RANGA; AKBAR ALI KHAN; DEPUTY CHAIRMAN; B.R. AMBEDKAR; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; S. BANERJEE; RAMESH UMRAO AGNIBHOJ; HRIDAY NATH KUNZRU; KISHEN CHAND; LAVJI LAKHAMSHI; HAR PRASAD SAKSENAView...
00716-Sep-1954Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE CONSTITUTION (THIRD AMENDMENT)BILL,1954RADHA KUMUD MOOKERJEE; CHAIRMAN; SATYAPRIYA BANERJEE; SATYENDRA NARAYAN MAZUMDAR; RAJENDRA PRATAP SINHA; PRAFULLA CHANDRA BHANJ DEO; KISHEN CHAND; S. MAHANTYView...
00716-Sep-1954Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE UNTOUCHABILITY (OFFENCES) BILL,1954DEPUTY CHAIRMAN; CHAIRMAN; PRATUL CHANDRA MITRA; RAGHAVENDRA RAO; G. RANGA; B.R. AMBEDKAR; BISWANATH DAS; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; HRIDAY NATH KUNZRU; HAR PRASAD SAKSENA; VENKAT KRISHNA DHAGE; S. MAHANTY; HARISH CHANDRA MATHUR; SATYENDRA NARAYAN MAZUMDAR; MONA HENSMAN; B.P. BASAPPA SHETTY; BRAJ BIHARI SHARMA; JASHAUD SINGH BISHT; K. BHARATHI; RAMESH UMRAO AGNIBHOJ; KANHAIYALAL D. VAIDYA; KISHORI RAM; CHANDRAVATI LAKHANPAL; KAILASH BIHARI LALLView...
00916-Mar-1955Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION BILL, 1954VENKAT KRISHNA DHAGE; CHAIRMAN; PARVATHI KRISHNAN; VIOLET ALVA; DEPUTY CHAIRMAN; RAJENDRA PRATAP SINHAView...
00916-Mar-1955Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION BILL, 1954M. GOVINDA REDDY; DEPUTY CHAIRMAN; JASPAT ROY KAPOOR; LAKSHMI N. MENON; SEETA PARMANAND; N.R. MALKANI; M. SATYANARAYANA; K.L. SHRIMALI; GOPIKRISHNA VIJAIVARGIYA; H.C. DASAPPA; SATYENDRA NARAYAN MAZUMDAR; H.P. SAKSENA; V.K. DHAGEView...
00917-Mar-1955Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE CONSTITUTION (FOURTH AMENDMENT) BILL, 1954CHAIRMAN; CHARAN DAS MAHANT; SYED KARIMUDDIN KAZI; HARISH CHANDRA MATHUR; VENKAT KRISHNA DHAGE; GULSHER AHMED; DEPUTY CHAIRMAN; BHUPESH GUPTA; H.C. DASAPPA; RAGHUBIR SINH; SAVITRY DEVI NIGAM; SURENDRANATH DWIVEDY; SUMAT PRASAD; JAFAR IMAM; SATYAPRIYA BANERJEE; SATYENDRA NARAYAN MAZUMDAR; B.M. GUPTA; MAULANA MOHAMMAD FARUQIView...
00915-Mar-1955Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION BILL,1954HAR PRASAD SAKSENA; DEPUTY CHAIRMAN; VENKAT KRISHNA DHAGE; NANABHAI BHATT; PARVATHI KRISHNAN; RADHA KUMUD MOOKERJEE; JAYANTHY VENKATACHELA KAMESHWARA VALLABHARAO; JASHAUD SINGH BISHTView...
0141-Sep-1956Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE STANDARDS OF WEIGHTS AND MEASURES BILL , 1956HAR PRASAD SAKSENA; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; SHARDA BHARGAVAView...
01919-Nov-1957Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE MINES AND MINERALS (REGULATION AND DEVELOPMENT ) BILL , 1957KISHEN CHAND; DEPUTY CHAIRMAN; PERATH NARAYANAN NAIRView...
01926-Nov-1957Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE PROBATION OF OFFENDERS BILL, 1957BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; PRAKASH NARAYAN SAPRU; AKBAR ALI KHAN; V. PRASAD RAO; P.S. RAJAGOPAL NAIDU; DEOKINANDAN NARAYAN; JASPAT ROY KAPOOR; RAJ BAHADUR GOUR; PREMJI THOBHANBHAI LEUVA; JETHALAL HARIKRISHNA JOSHI; VINAYAK SITARAM SARWATE; P.J. THOMAS; MAULANA MOHAMMAD FARUQI; SAVITRY DEVI NIGAM; PREMJI THOBHANBHAI LEUVA; M. GOVINDA REDDY; VENKAT KRISHNA DHAGE; DEPUTY CHAIRMAN; B.P. BASAPPA SHETTYView...
01921-Dec-1957Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) BILL,1957DEPUTY CHAIRMAN; T.T. KRISHNAMACHARI; CHANDULAL PITAMBERDAS PARIKH; KISHEN CHAND; BHUPESH GUPTA; AKBAR ALI KHAN; ALGURAI SHASTRI; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; H.D. RAJAH; TAJAMUL HUSAIN; P.D. HIMATSINGKA; SONUSING DHANSING PATIL; SANTOSH KUMAR BASU; HRIDAY NATH KUNZRU; RAJESHWAR PRASAD NARAIN SINHAView...
02219-Sep-1958Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE DELHI RENT CONTROL BILL, 1958V. PRASAD RAO; DEPUTY CHAIRMAN; RAJ BAHADUR GOUR; ROHIT MANUSHANKAR DAVE; RAM SAHAI; SONUSING DHANSING PATIL; WAMAN SHEODAS BARLINGAY; PRAKASH NARAYAN SAPRU; HRIDAY NATH KUNZRU; VENKAT KRISHNA DHAGE; SHYAM DHAR MISRAView...
02222-Sep-1958Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE DELHI RENT CONTROL BILL, 1958CHAIRMAN; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; PRAKASH NARAYAN SAPRU; DEPUTY CHAIRMANView...
02613-Aug-1959Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS BILL, 1959N.M. LINGAM; CHAIRMAN; ARDESHIR RUTTONJI WADIA; HAR PRASAD SAKSENA; P.V. KANE; THEODORE BODRA; ATINDRA NATH BOSE; DEPUTY CHAIRMAN; JASWANT SINGHView...
02613-Aug-1959Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS BILL,1959PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; BHUPESH GUPTAView...
02621-Aug-1959Part 2(Other than Question and Answer)MOTION REGARDING JOINT COMMITTEETHE DOWARY PROHIBITION BILL,1959BHUPESH GUPTA; HAR PRASAD SAKSENA; DAWOOD ALI MIRZA; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; ATINDRA NATH BOSE; N.M. LINGAM; CHANDRAVATI LAKHANPAL; AKBAR ALI KHAN; SHEEL BHADRA YAJEE; DEPUTY CHAIRMAN; PRAKASH NARAYAN SAPRU; P.N. RAJABHOJ; RAJKUMARI AMRIT KAUR; T. NALLAMUTHU RAMAMURTI; RAJENDRA PRATAP SINHA; JASHAUD SINGH BISHT; RAJ BAHADUR GOUR; P.A. SOLOMON; VENKAT KRISHNA DHAGEView...

Showing results 1 to 20 of 171