Browsing by Debate Title Subject STATUTORY RESOLUTION

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 516

Session NumberDebate Date(DD-MM-YYYY)Debate TypeDebate Title SubjectDebate TitlesMembers ParticipatedView
05017-Dec-1964Part 2(Other than Question and Answer)STATUTORY RESOLUTION(I) RESOLUTION RE THE ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 1964.(II) THE ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL, 1964INDER KUMAR GUJRAL; M.B. LAL; K.V. RAGHUNATHA REDDY; G. RAMACHANDRAN; NARAYAN PATRA; DEPUTY CHAIRMAN; ATAL BIHARI VAJPAYEE; ARJUN ARORA; PRAKASH NARAYAN SAPRU; VIMAL KUMAR MANNALALJI CHORDIAView...
05015-Dec-1964Part 2(Other than Question and Answer)STATUTORY RESOLUTION(I) RESOLUTION RE. THE ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 1964 AND (II) THE ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT BILL 1964.ATAL BIHARI VAJPAYEE; C. SUBRAMANIAM; DEPUTY CHAIRMAN; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; RAMESHEHANDRA SHANKARRAO KHANDEKAR; MAHABIR PRASAD BHARGAVA; AKBAR ALI KHAN; CHANDRA SHEKHAR; S.S. MARISWAMY; T.V. ANANDAN; PRAKASH NARAYAN SAPRU; PHULRENU GUHA; T. CHENGALVAROYAN; VIMAL KUMAR MANNALALJI CHORDIA; PRAKASH NARAYAN SAPRUView...
05126-Mar-1965Part 2(Other than Question and Answer)STATUTORY RESOLUTIONSTATUTORY RESOLUTION RE. CREATION OF CERTAIN NEW ALL-INDIA SERVICESBHUPESH GUPTA; DEPUTY CHAIRMANView...
05129-Mar-1965Part 2(Other than Question and Answer)STATUTORY RESOLUTIONSTATUTORY RESOLUTION RE. CREATION OF CERTAIN NEW ALL-INDIA SERVICESBHUPESH GUPTA; MAHABIR PRASAD BHARGAVA; AKBAR ALI KHAN; PRAKASH NARAYAN SAPRU; BRAJA KISHORE PRASAD SINHAView...
05130-Mar-1965Part 2(Other than Question and Answer)STATUTORY RESOLUTIONSTATUTORY RESOLUTION RE CREATION OF CERTAIN NEW ALL-INDIA SERVICES continued.DEPUTY CHAIRMAN; M. RUTHNASWAMY; DAHYABHAI V. PATEL; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; ATAL BIHARI VAJPAYEE; NAFISUL HASAN; PRAKASH NARAYAN SAPRU; M.N. GOVINDAN NAIR; AKBAR ALI KHAN; MAHAVIR PRASAD SHUKLA; TARA RAMCHANDRA SATHE; VIMAL KUMAR MANNALALJI CHORDIA; DALPAT SINGH; SHIVA NAND RAMAUL; GODEY MURAHARI; SHARDA BHARGAVA; M.L. MARY NAIDU; N. SRI RAMA REDDY; A.D. MANI; BHUPESH GUPTA; ABDUL GHANI DAR; MULKA GOVINDA REDDY; MAHABIR PRASAD BHARGAVA; LOKANATH MISRAView...
06726-Feb-1969Part 2(Other than Question and Answer)STATUTORY RESOLUTIONI.STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1969 ,II.THE PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL, 1969RAM NIWAS MIRDHA; REWATI KANT SINHA; BABUBHAI KATARA; M.V. BHADRAM; SHAMPRASAD RUPSHANKER VASAVADA; BABUBHAI MANEKLAL CHINAI; DATTOPANT BAPURAO THENGARI; CHITTA BASU; A.D. MANI; ARJUN ARORA; JAI SUKH LAL HATHI; SHEEL BHADRA YAJEE; BANKA BEHARY DAS; DEPUTY CHAIRMAN; G.A. APPAN; KESAVAN THAZHAVA; MAHENDRA KUMAR MOHTA; M.N. KAULView...
06726-Feb-1969Part 2(Other than Question and Answer)STATUTORY RESOLUTIONI.STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1969 ,II. THE PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL, 1969JAI SUKH LAL HATHI; RAM NIWAS MIRDHA; SHAMPRASAD RUPSHANKER VASAVADA; BABUBHAI MANEKLAL CHINAI; M.V. BHADRAM; AKBAR ALI KHAN; A.G. KULKARNI; CHITTA BASU; U.K. LAKSHMANA GOWDA; A.D. MANI; BRAJA KISHORE PRASAD SINHAView...
06726-Feb-1969Part 2(Other than Question and Answer)STATUTORY RESOLUTIONI.STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1969.,II.THE PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL, 1969MAHENDRA KUMAR MOHTA; DEPUTY CHAIRMANView...
0697-Aug-1969Part 2(Other than Question and Answer)STATUTORY RESOLUTIONI. RESOLUTION SEEKING DISAP- PROVAL OF THE BANKING COMPANIES (ACQUISION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ORDINANCE, 1969^0. 8 OF 1969).,II. THE BA.NKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL, 1969MAHABIR PRASAD BHARGAVA; RAJNARAIN; AJIT PRASAD JAIN; NEKI RAM; S.S. MARISWAMY; ARJUN ARORA; VIDYAWATI CHATURVEDI; ABID ALI; M.R. VENKATARAMAN; AKBAR ALI KHAN; JOACHIM ALVA; SATYANAND MISHRA; C.D. PANDE; CHANDRA SHEKHAR; BHUPESH GUPTA; PRATUL CHANDRA MITRA; PITAMBER DAS; ARJUN ARORAView...
0697-Aug-1969Part 2(Other than Question and Answer)STATUTORY RESOLUTIONI.RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ORDINANCE,1969 (NO,8 OF 1969)-Contd.,II THE BANKING COMPANIES (ACQUSITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL,1969BHUPESH GUPTA; DAHYABHAI V. PATEL; SUBHASH MAHARIA; GODEY MURAHARI; RAJNARAIN; LOKANATH MISRA; MAHABIR PRASAD BHARGAVA; RAMDHARI SINGH DINKAR; KAMLA SINHA; ARJUN ARORA; BHAI MAHAVIR; AKBAR ALI KHAN; PITAMBER DAS; DEPUTY CHAIRMAN; G. RAMACHANDRAN; S.S. MARISWAMY; K. SUNDARAM; JOACHIM ALVA; YASHODA REDDY; G.P. SOMASUNDARAM; TARKESHWAR PANDE; S.A. KHAJA MOHIDEEN; B.T. KEMPARAJ; Z.A. AHMAD; A. RAJA; AWADHESHWAR PRASAD SINHA; SHEEL BHADRA YAJEE; DATTOPANT BAPURAO THENGARI; CHANDRA SHEKHAR; PRANAB MUKHERJEE; KABINDRA PURKAYASTHA; M. GOVINDA REDDY; AJIT PRASAD JAIN; N. SRI RAMA REDDY; BRAJA KISHORE PRASAD SINHAView...
0696-Aug-1969Part 2(Other than Question and Answer)STATUTORY RESOLUTIONI. RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ORDINANCE, 1969 (NO. 8 OF 1969).,II THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL, 1969PITAMBER DAS; DAHYABHAI V. PATEL; BHUPESH GUPTA; MAHABIR PRASAD BHARGAVA; RAJNARAIN; JAGDAMBI PRASAD YADAV; BANKA BEHARY DAS; BHAI MAHAVIR; S.S. MARISWAMY; LOKANATH MISRA; AKBAR ALI KHAN; GODEY MURAHARI; HAYATULLA ANSARI; CHANDRA SHEKHAR; BABUBHAI MANEKLAL CHINAI; BRAJA KISHORE PRASAD SINHA; SHEEL BHADRA YAJEE; T. CHENGALVAROYAN; KALYAN ROY; MOHAN MANIKCHAND DHARIA; A.D. MANI; A.G. KULKARNI; PANDIT SHAM SUNDAR NARAIN TANKHA; NIRANJAN VARMA; ARJUN ARORA; AJIT PRASAD JAIN; SRIMAN PRAFULLA GOSWAMI; PANDIT BHAWANI PRASAD TIWARYView...
06930-Jul-1969Part 2(Other than Question and Answer)STATUTORY RESOLUTIONI. RESOLUTION SEEKING DIS APPROVAL OF THE INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) OR DINANCE, 1969.,II. THE INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL, 1969.MAN SINGH VARMA; SUNDER SINGH BHANDARI; DEPUTY CHAIRMAN; JAGDAMBI PRASAD YADAV; BHAI MAHAVIR; R.T. PARTHASARATHY; REWATI KANT SINHA; M.P. BHARGAVA; RAJNARAIN; DATTOPANT BAPURAO THENGARI; DWIJENDRALAL SEN GUPTA; C. ACHUTHA MENON; KESAVAN THAZHAVA; RIZAQ RAM; ANANT PRASAD SHARMA; U.K. LAKSHMANA GOWDA; RIZAQ RAM; SUNDER SINGH BHANDARI; VIDYAWATI CHATURVEDI; SARLA BHADAURIA; PURNANANDA CHETIA; DWIJENDRALAL SEN GUPTA; REWATI KANT SINHA; P.C. MITRA; RAM SUBHAG SINGH; YASHODA REDDYView...
07022-Dec-1969Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWAL; STATUTORY RESOLUTIONI. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE FOREIGN EXCHANGE RE GULATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 1969 (No. 9 OF 1969),.II. THE FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) BILL, 1969K.P. SUBRAMANIA MENON; DEPUTY CHAIRMAN; G.A. APPANView...
07022-Dec-1969Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWAL; STATUTORY RESOLUTIONI. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 1969 (NO. 9 OF 1969).,II. THE FOREIGN EXCHANGE RE GULATION (AMENDMENT) BILL, 1969DEPUTY CHAIRMAN; NARAYANRAO KRISHNARAO SHEJWALKAR; SUNDER SINGH BHANDARI; P.C. SETHI; K. CHANDRASEKHARANView...
07022-Dec-1969Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWAL; STATUTORY RESOLUTIONI. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE FOREIGN EXCHANGE REGULA TION (AMENDMENT) ORDINAN CE, 1969 (No. 9 OF 1969)II. THE FOREIGN EXCHANGE RE GULATION (AMENDMENT) BILL, 1969C.D. PANDE; K.P. SUBRAMANIA MENONView...
07022-Dec-1969Part 2(Other than Question and Answer)GOVERNMENT BILL -CONSIDERATION & PASSING/RETURN/WITHDRAWAL; STATUTORY RESOLUTIONI. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMEND- MENT) ORDINANCE, 1969 (NO. 9 OF 1969),.II. THE FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) BILL,1969NARAYANRAO KRISHNARAO SHEJWALKAR; BHUPESH GUPTA; MAN SINGH VARMA; S.S. MARISWAMY; K. CHANDRASEKHARAN; DEPUTY CHAIRMAN; MULKA GOVINDA REDDY; C.D. PANDE; MULKA GOVINDA REDDY; OM MEHTA; G.A. APPANView...
07126-Mar-1970Part 2(Other than Question and Answer)STATUTORY RESOLUTIONI. STATUTORY RESOLUTION SEE KING DISAPPROVAL OF THE BANKING COMPANIES (ACQUISI TION AND TRANSFER OF UNDER TAKINGS) ORDINANCE, 1970.,II. THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL, 1970DATTOPANT BAPURAO THENGARI; RAJNARAIN; M.S. GURUPADASWAMY; P. GOVINDA MENON; LOKANATH MISRA; KRISHAN KANT; A.G. KULKARNI; A.D. MANI; A.P. JAIN; MAHENDRA KUMAR MOHTA; JOACHIM ALVA; PURNANANDA CHETIA; BHAI MAHAVIR; DEPUTY CHAIRMAN; G. RAMACHANDRAN; NEKI RAM; PANDHARINATH SITARAMJI PATIL; M.R. VENKATARAMAN; R.T. PARTHASARATHY; AKBAR ALI KHAN; M.N. KAUL; BANKA BEHARY DAS; CHITTA BASU; SUNDER SINGH BHANDARI; B.T. KEMPARAJ; MANGLA DEVI TALWAR; P. GOVINDA MENON; SUKHDEV PRASAD; HAMID ALI SCHAMNAD; SHEEL BHADRA YAJEE; CHANDRA SHEKHAR; KODARDAS KAKUDAS SHAH; GANESHI LAL CHAUDHARY; KHEMCHANDBHAI SHOMABHAI CHAVDAView...
07126-Mar-1970Part 2(Other than Question and Answer)STATUTORY RESOLUTIONI.STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKING) ORDINANCE,1970.,II THE BANKING COMPANIES (ACQUSITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL,1970.SUNDER SINGH BHANDARI; DEPUTY CHAIRMAN; BANKA BEHARY DAS; A.P. JAIN; C.D. PANDE; LOKANATH MISRA; RAJNARAIN; DATTOPANT BAPURAO THENGARI; SHEEL BHADRA YAJEE; G. LALITHA RAJAGOPALAN; B.T. KEMPARAJView...
07331-Aug-1970Part 2(Other than Question and Answer)STATUTORY RESOLUTIONSTATUTORY RESOLUTION RE CONTINUANCE OF PROCLAMATION ISSUED BY THE PRESIDENT ON THE 9TH MARCH, 1970 IN RELATION TO WEST BENGALAKBAR ALI KHAN; SHEEL BHADRA YAJEE; RAJPAT SINGH DOOGAR; DEPUTY CHAIRMAN; BHAI MAHAVIR; MAHAVIR TYAGI; PURABI MUKHOPADHYAY; BHUPENDRA NARAYAN MANDAL; SASANKASEKHAR SANYAL; PURNA CHANDA MITRA; D.P. CHATTOPADHYAYA; A.G. KULKARNI; CHITTA BASU; U.K. LAKSHMANA GOWDA; PREM MANOHAR; BHUPESH GUPTA; KALYAN ROY; BIPINPAL DAS; MULKA GOVINDA REDDYView...
07417-Dec-1970Part 2(Other than Question and Answer)STATUTORY RESOLUTIONSTATUATORY RESOLUTIONS RE REPEAL OF THE WEST BENGAL PREVENTION OF VIOLENT ACTIVITIES ACT 1970 AND THE WEST BENGAL MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER ACT 1970A.P. CHATTERJEE; RANGANATH MISRA; DEPUTY CHAIRMAN; SHEEL BHADRA YAJEE; PURABI MUKHOPADHYAY; PRAVEEN RASHTRAPAL; NARAYAN GANESH GORAY; K.P. SUBRAMANIA MENON; SASANKASEKHAR SANYAL; PRANAB MUKHERJEE; VASANT CHAVAN; NAWAL KISHORE; M.S. GURUPADASWAMY; M.R. VENKATARAMAN; K. MATHEW KURIAN; SALIL KUMAR GANGULI; SRIMAN PRAFULLA GOSWAMI; CHITTA BASU; MAHITOSH PURAKAYASTHA; A.G. KULKARNI; KALYAN ROY; BHUPESH GUPTA; BALACHANDRA MENON; AKBAR ALI KHAN; MAHAVIR TYAGI; SHYAM LAL YADAV; SHEEL BHADRA YAJEE; PURABI MUKHOPADHYAY; NARAYAN GANESH GORAY; K.P. SUBRAMANIA MENON; RAJNARAIN; SYED HUSSAIN; SHYAMNANDAN MISHRA; NAGESHWAR PRASAD SHAHI; JAGDISH PRASAD MATHUR; T.V. ANANDAN; P.C. MITRA; NAWAL KISHORE; M.M. DHARIAView...

Showing results 1 to 20 of 516